Ve spolupráci se vzdělávacími portály V lavici, Infra, EduardoMgr. Blankou Kozákovou, poskytujícími vzdělávací služby pracovníkům ve školství, připravila webináře na různá právní témata.

Ve svých webinářích se věnuji například problematice:

 • právní novinky ve školství,

 • pracovního práva ve školství,

 • školským předpisům,

 • dokumentaci škol,

 • kontrolám ČŠI ve školách,

 • právním vztahům mezi rodiči, dětmi a školou,

 • vlivu vztahů v rodině na školu (rozvody, střídavá péče).

Od jara 2021 vedu webináře v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditované MŠMT:

 • Právní minimum pro vedoucí pracovníky MŠ

 • Právní minimum pro vedoucí pracovníky ZŠ

 • Právní minimum pro vedoucí pracovníky SŠ 

zahrnující oblast školského, správního, občanského (rodinného), pracovního práva a GDPR. 

Kromě online webinářů připravuji semináře přímo na míru školám, např. na téma:

 • GDPR 

 • řešení vztahů s rodiči

 • vedení dokumentace

Tyto semináře realizuji přímo ve školách, a to v českém i anglickém jazyce.

Jako nadstavbu svých služeb připravuji zdarma v rámci projektu České advokátní komory Advokáti do škol semináře pro žáky/studenty škol.

20210221_204359.jpg
1598459473738a.jpg