top of page

Profesionální poradenství při řízení školy

a školského zařízení

 • Dlouhodobá i krátkodobá spolupráce se školami

 • Rychlá a efektivní právní pomoc 

 • Konzultace také online

Podpisu smlouvy Paper
Druhy služeb:
 • příprava a revize vnitřních dokumentů

 • příprava a revize smluv se zaměstnanci a dodavateli

 • telefonické, on-line i osobní konzultace 

 • výklady právních předpisů

 • školení zaměstnanců

 • vedení jednání se zaměstnanci, žáky, rodiči a dalšími osobami

Právní oblasti:
 • školské právo (školský zákon, zákon o ped. pracovnících a další)

 • pracovní právo (vnitřní předpisy, smlouvy, včetně platových předpisů...)

 • správní právo

 • občanské právo (smlouvy s dodavateli, nájmy, vymáhání pohledávek...)

 • GDPR (vnitřní směrnice a školení...)

Kotva - dozvědět se více
bottom of page