top of page

Balíčky kontroly a revize dokumentů

Základní kontrola dokumentů školy

Cena: 4 000,- Kč

 • kontrola zákonem vyžadovaných školských dokumentů (základní dokumenty podle školského zákona)

 • kontrola přístupnosti a splnění požadavků na poučení a informovanost

 • konzultace k základní dokumentaci a doporučení dalšího postupu v délce 1h

 • nezahrnuje kontrolu pracovně-právních a provozních dokumentů (např. spisový řád a skartační řád, archivační řád, pracovní smlouvy) a GDPR

 • nezahrnuje obsahovou kontrolu dokumentů

 • nezahrnuje cestovné do místa kontroly

 

Rozsah cca 3h včetně 1h konzultace

Rozšířená kontrola dokumentů školy

Cena: 8 000,- Kč

 • kontrola zákonem vyžadovaných školských dokumentů (základní dokumenty podle školského zákona)

 • kontrola přístupnosti a splnění požadavků na poučení a informovanost

 • konzultace k základní dokumentaci a doporučení dalšího postupu v délce 1h

 • kontrola splnění základních obsahových náležitostí

 • konzultace k nalezeným chybám v dokumentaci v délce 30 minut

 • nezahrnuje návrhy na úpravy dokumentů a jejich úpravy

 • nezahrnuje kontrolu pracovně-právních a provozních dokumentů (např. spisový řád a skartační řád, archivační řád, pracovní smlouvy)

 • nezahrnuje cestovné do místa kontroly

Rozsah cca 7h včetně 1,5h konzultací

Celková kontrola dokumentů školy

Cena: 15 000,- Kč

 • kontrola zákonem vyžadovaných školských dokumentů (základní dokumenty podle školského zákona)

 • kontrola přístupnosti a splnění požadavků na poučení a informovanost

 • konzultace k základní dokumentaci a doporučení dalšího postupu v délce 1h

 • kontrola splnění základních obsahových náležitostí, upozornění na chyby, návrhy na úpravy dokumentů a jejich základní úpravy

 • konzultace k nalezeným chybám a úpravám v dokumentaci v délce 1h

 • nezahrnuje kontrolu pracovně-právních a provozních dokumentů (spisový řád a skartační řád, archivační řád) a GDPR

 • nezahrnuje cestovné do místa kontroly

Rozsah cca 15h včetně 2h konzultací

Komplexní kontrola dokumentů školy

Cena: 27 000,- Kč

 • kontrola zákonem vyžadovaných školských dokumentů, provozních dokumentů a GDPR

 • kontrola přístupnosti a splnění požadavků na poučení a informovanost

 • konzultace k základní dokumentaci a doporučení dalšího postupu v délce 3h

 • kontrola splnění základních obsahových náležitostí, upozornění na chyby, návrhy na úpravy dokumentů a jejich úpravy

 • konzultace k nalezeným chybám a úpravám v dokumentaci v délce 3h

 • kontrola pracovních smluv a DPP, DPČ (obecné náležitosti), platových/mzdových výměrů a náplní práce

 • nezahrnuje kontrolu pracovně-právních dokumentů s výjimkou výše uvedeného

 • nezahrnuje cestovné do místa kontroly

Rozsah cca 30h včetně 6h konzultací.

Individuální kontrola dokumentů školy

Cena: dle rozsahu

 • kontrola a úpravy dokumentace dle individuální potřeby školy

 • nutná úvodní konzultace v rozsahu cca 1h v ceně 1.500,- Kč pro specifikaci dokumentace (neobsahuje žádnou kontrolu samotné dokumentace)

 • nezahrnuje cestovné do místa kontroly

Kontrolu lze provést přímo ve škole, na dálku nebo kombinovaně (preferováno). V případě kontroly na dálku je předpokládána zvýšená spolupráce s pověřeným zaměstnancem školy – zasílání vyžádaných dokumentů a zodpovídání doplňujících otázek.

Obsahová kontrola dokumentů bude vždy provedena z právní stránky (právní náležitosti) nikoli po pedagogické stránce (např. vnitřní obsah ŠVP).

bottom of page