top of page

Jsem absolventkou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnické fakulty Masarykovy univerzity oboru právo a právní věda. Bezprostředně po ukončení studia jsem začala pracovat v advokacii na pozici advokátní koncipientky. Po složení advokátních zkoušek jsem začala advokacii vykonávat jako samostatná advokátka. 

Dlouhodobě se věnuji problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního a občanského práva. Specializuji se na správné uplatnění právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Právní služby poskytuji na celém území České republiky, ať už osobně, telefonicky, emailem nebo s využitím moderních technologií formou online video porady.

 

Ve školství se pohybuji již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti mám i jako učitelka na základní a střední škole, kdy jsem od roku 2007 působila jako učitelka angličtiny a informatiky. Znám procesy ve škole ze všech stran, chápu složitost a šíři právních, pedagogických i dalších oblastí, se kterými se musí vedení školy vypořádat. Snažím se poskytovat svou pomoc tak, aby reflektovala skutečné problémy škol a jejich ředitelů.

eliska_wellech_mala_edited.jpg
bottom of page