top of page

Školám poskytuji široké spektrum služeb od klasických právních služeb a konzultací, přes kontrolu školní dokumentace a smluv po přípravu vzdělávání pedagogů a studentů.

Druhy služeb:
 • právní pomoc v různých právních oblastech

 • telefonické, on-line i osobní konzultace

 • příprava a revize vnitřních dokumentů

 • příprava a revize smluv se zaměstnanci a dodavateli

 • výklady právních předpisů

 • školení zaměstnanců

 • vedení jednání se zaměstnanci, žáky, rodiči a dalšími osobami

Druhy spolupráce:
 • Jednorázové konzultace - telefonické, on-line i osobní

 • Dlouhodobá spolupráce - od 4 hodin měsíčně (lze nastavit individuálně)

 • Kontrola a revize dokumentace - rozsah podle zvoleného balíčku

 • Účast na jednání - se zaměstnanci / rodiči / jinými subjekty

 • Právní rozbory - písemné rozbory konkrétního právního problému

 • Semináře pro pedagogy - dle zvoleného tématu

Právní oblasti:
 • školské právo (školský zákon, zákon o ped. pracovnících a další)

 • pracovní právo (vnitřní předpisy, smlouvy, včetně platových předpisů...)

 • správní právo

 • občanské právo (smlouvy s dodavateli, nájmy, vymáhání pohledávek...)

 • GDPR (vnitřní směrnice a školení...)

brainstorming
bottom of page